ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Διακηρύξεις

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΛΩΡΙΟΥ-ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ-ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Παροχή υπηρεσιών 2 Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων Π.Ε. Χημικών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΑΡΩΓΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ"
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για το έργο «Ασφαλιστική Κάλυψη όλων των Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου και Μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΚ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΘΕΡΙΝΑ 2015)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στη Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΤΥΠΩΝ ΕΤΟΥΣ 2014»
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΘΕΡΙΝΑ 2014)»
ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚ.ΑΙΓΕΙΡΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ