Διαδικασίες Υδροδότησης

Image

Διακοπή Υδροληψίας

Διακοπή υδροληψίας γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη του ακινήτου αφού προσκομίσει εξοφλημένο τον τελευταίο λογαριασμό.

Image

Επανασύνδεση Υδρομέτρου

Αν η υδροδότηση έχει διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο και επιθυμείται να γίνει επανασύνδεση γίνεται κατόπιν αίτησης στην Επιχείρηση και πληρωμή του τέλους επανασύνδεσης (24,80€).

Κάνετε απλά και γρήγορα την επανασύνδεση on-line εδώ

Image

Μεταβίβαση δικαιωμάτων υδροληψίας

Γίνεται με την προσκόμιση αντίγραφου συμβολαίου αγοραπωλησίας από τον νέο ιδιοκτήτη και αντιγράφου λογαριασμού. Απαραίτητα στοιχεία είναι το Α.Φ.Μ., ο αριθμός ταυτότητας και αριθμός τηλεφώνου.

Για on-line ακολουθήστε τη διαδικασίες που επιθυμείτε :

- Αλλαγή Ιδιοκτήτη

- Αλλαγή Ενοίκου

Image

Σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης

Οι διαδικασίες για την σύνδεση ενός ακινήτου με τα δίκτυα Ύδρευσης – Αποχέτευσης είναι:

 • Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο σε έντυπο που χορηγεί η Επιχείρηση και στην οποία αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη, αλλά και του ακινήτου, και ταυτόχρονη κατάθεση των εξής δικαιολογητικών:

 • Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας.

  • Τοπογραφικό Διάγραμμα οικοπέδου.

  • Πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας (πίνακας αναλογιών).

  • Σχέδιο υδραυλικής εγκατάστασης.

 • Στην συνέχεια πραγματοποιείται έλεγχος όλων αυτών των δικαιολογητικών.

 • Διενέργεια αυτοψία – ελέγχου από την Τεχνική Υπηρεσία του προς σύνδεση ακινήτου και υπολογισμός του κόστους σύνδεσης.

 • Οικονομική τακτοποίηση του Δημότη και υπογραφή του συμβολαίου υδροληψίας.

 • Πραγματοποίηση των εργασιών σύνδεσης.

Image

Αλλαγή παροχής

Αν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί την αλλαγή της ιδιωτικής παροχής Ύδρευσης όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι (διαρροή, κ.λ.π.) αυτό μπορεί να γίνει μετα΄από αίτηση και πληρωμή του κόστους κατασκευής της παροχής.

ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Δημοτική Επιχείρηση
Υδρευσης-Αποχεύτεσης
Κομοτηνής

Μπακάλμπαση 6, 69100, Κομοτηνή
Τηλ. 2531032981
FAX 2531033244
Email : pelates@deyakom.gr

Δήμος Κομοτηνής

Δήμος Κομοτηνήςkomotini logo

logo_white.png