ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Διακηρύξεις

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕΛ"
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕΛ
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 2017
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (2)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 2017
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ