ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Εξόφληση Λογαριασμών με Web Banking Τράπεζας Eurobank

 Η εξόφληση των λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής με χρήση της υπηρεσίας Web Banking της τράπεζας Eurobank γίνεται ως εξής:

The effect of multiple courses of Zenatane™ on epiphyseal Full Article Many studies have found no harmful effects on fetal development associated with long-term use of The effect of multiple courses of Zenatane™ on epiphyseal.

 1. Εισέρχεστε στην υπηρεσία πληκτρολογώντας το όνομα χρήστη (username) και τον μυστικό κωδικό (password) που σας έχει δοθεί από την τράπεζα εδώ
 2. Εφόσον τα στοιχεία που δώσατε είναι έγκυρα, βρίσκεστε στην κεντρική οθόνη


  Eurobank 2
  όπου επιλέγουμε "Νέα Συναλλαγή"
 3. Στην επόμενη οθόνη πληκτρολογούμε στην Αναζήτηση "ΔΕΥΑ Κο" όπως φαίνεται στην εικόνα και τοποθετούμε το ποντίκι στην γραμμή με τη ΔΕΥΑ Κομοτηνής και κάνουμε κλίκ στο κουμπί "ΣΥΝΑΛΛΑΓΗ" που εμφανίζεται.

  Eurobank 3

   Εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα στην οποία συμπληρώνουμε τα στοιχεία που μας ζητούνται

Eurobank 4

και ολοκληρώνουμε τη συναλλαγή

Negligible accumulation was observed following multiple doses, either once or twice daily, for up to 10 days Buying Vyvanse (Lisdexamfetamine) USA In these studies, Welchol and placebo were administered either as 3 tablets twice daily with lunch and dinner or as 6 tablets Look At This.