Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου ( Ο.Δ.Ε. ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ‘’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ‘’

 Θέμα : Συγκρότηση και ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου ( Ο.Δ.Ε. ) στο πλαίσιο της εφαρμογής του ‘’ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ‘’

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 Έχοντας υπ’ όψη :

1) Τις διατάξεις :

Α)   Του άρθρου 6 παρ 1 του Ν. 3861/2010 ( Φ.Ε.Κ. 112 / Α / 13.7.2010 ) με τίτλο ‘’ Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών , και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ ‘’ .

Β) Τον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. , όπως αυτός τροποποιήθηκε μεταγενέστερα ( Φ.Ε.Κ. 1801/Β/2008 και Φ.Ε.Κ. 1402/Β/2009 ).

Γ) Τον Ν. 1069/80 ( Φ.Ε.Κ. 191/Α/1980 ) ‘’ Περί κινήτρων δια την ίδρυση Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως ‘’ .

2) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Επιχείρησης , δεδομένου ότι η Ομάδα Διοίκησης Έργου θα εκτελέσει το έργο της χωρίς αποζημίωση : 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 1) Συγκροτούμε στην Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Ομάδα Διοίκησης Έργου ( Ο.Δ.Ε. )   αποτελούμενη από τρία ( 3 ) μέλη υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν στον φορέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου .

2) Έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η ρύθμιση των τεχνικών λεπτομερειών της ανάρτησης στο δικτυακό τόπο της οικείας υπηρεσίας που κατά το Ν.3861/13.07.2010 είναι υπόχρεη σε ανάρτηση , η ίδρυση και λειτουργία του δικτυακού τόπου στον   οποίο λαμβάνει χώρα η κεντρική ανάρτηση , η δημιουργία και τήρηση κεντρικού αρχείου καθώς επίσης και η διαβίβαση στο Εθνικό Τυπογραφείο όλων των αναγκαίων στοιχείων για την ανάρτηση των σχετικών πράξεων στον κεντρικό δικτυακό του τόπο. Επίσης , έργο της Ο.Δ.Ε. είναι η τήρηση αρχείου των νόμων , προεδρικών διαταγμάτων , πράξεων και αποφάσεων με τρόπο προσιτό σε κάθε ενδιαφερόμενο , καθώς και στα άτομα με αναπηρία , και με όλα τα αναγκαία τεχνικά , διαδικαστικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα , ακεραιότητα   και διαθεσιμότητα των κειμένων που αναρτώνται .

3) Η Ο.Δ.Ε. θα λειτουργεί εντός και εκτός του ωραρίου εργασίας και σύμφωνα με τις πράξεις περί συλλογικών οργάνων .

4) Ορίζουμε τον Συντονιστή και τα Mέλη της Ο.Δ.Ε. ως εξής :

     Α) Παπουτσής Αθανάσιος υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Συντονιστής με στοιχεία επικοινωνίας ( τηλ. 2531025555 , email:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) .

     Β) Τζαμπαζίδης Αλέξανδρος, υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μέλος με στοιχεία επικοινωνίας ( τηλ. 2531025555 , email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) .

     Γ) Οταμπάσης Κωνσταντίνος , υπάλληλος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μέλος με στοιχεία επικοινωνίας ( τηλ. 2531025555 , email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) .

Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης .

                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                       ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

                                                    ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ

 

ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Δημοτική Επιχείρηση
Υδρευσης-Αποχεύτεσης
Κομοτηνής

Μπακάλμπαση 6, 69100, Κομοτηνή
Τηλ. 2531032981
FAX 2531033244
Email : pelates@deyakom.gr

Δήμος Κομοτηνής

Δήμος Κομοτηνήςkomotini logo

logo_white.png