ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Έργα ΕΣΠΑ

Προμήθεια και εγκατάσταση επέκτασης συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης Δ.Ε. Κομοτηνής

Display # 
Περιγραφή του έργου