ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Εξόφληση Λογαριασμών με Web Banking της Τράπεζας ‘Αλφα

Η εξόφληση των λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής με χρήση της υπηρεσίας Web Banking της τράπεζας Άλφα γίνεται ως εξής:

Εισέρχεστε στην υπηρεσία πληκτρολογώντας το όνομα χρήστη (username) και τον μυστικό κωδικό (password) που σας έχει δοθεί από την τράπεζα γιά το σκοπό αυτό πατώντας εδώ. Εφόσον τα στοιχεία που δώσατε είναι έγκυρα, βρίσκεστε στην κεντρική οθόνη

wb1

όπου επιλέγετε "Νέα Συναλλαγή"

και στη λίστα που εμφανίζεται

wb2

επιλέγουμε την κατηγορία "Δημοσίου-Ταμείων" και από

τον κατάλογο που εμφανίζεται 

wb3

επιλέγουμε την υπο-κατηγορία Δ.Ε.Υ.Α.. 

Εμφανίζεται έτσι η λίστα με τις Δ.Ε.Υ.Α. 

wb4

στην οποία εντοπίζουμε και επιλέγουμε τη Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.

Εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα

wb5

στην οποία συμπληρώνουμε τα στοιχεία που μας ζητούνται

και προχωράμε στην εκτέλεση της πληρωμής