ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής εφαρμόζει ένα σύγχρονο εργαλείο στον τομέα του εφοδιασμού υλικών εγκαθιστώντας σύστημα ηλεκτρονικών Δημοπρασιών για τις τρέχουσες προμήθειες της.

Με το σύστημα αυτό επιτυγχάνεται διαφάνεια και άμεση πρόσβαση των ενδιαφερομένων προμηθευτών καθώς και μείωση στα άμεσα κόστη και βελτίωση
της ποιότητας και του χρόνου των προβλεπόμενων διαδικασιών .

Η ηλεκτρονική σελίδα βρίσκεται ήδη σε λειτουργία και οι ενδιαφερόμενοι προμηθευτές μπορούν να εισέρχονται για την πιστοποίηση τους ως προμηθευτές και την απόκτηση του κωδικού πρόσβασης στο σύστημα,
στην Δ/νση : www.deyakom.gr και στην επιλογή Δημοπρατήσεις.H έναρξη των ηλεκτρονικών Δημοπρασιών προβλέπεται να γίνει στις 01-11-2012 .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στον κ. Κουτσούμπα Χρήστο (τμήμα προμηθειών ) στο τηλ. 25310 25555-32981.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ