ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΡΓΟΥ "ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ"

Κατεβάστε τη διακήρυξη απ'εδώ