ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΙΑΣΜΟΥ

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ.