ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ

Δείτε τη διακήρυξη εδώ.