ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

Διαβάσετ τη διακήρυξη εδώ.