ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2020

Μπορείτε να κατεβάσετε τη διακήρυξη εδώ.