ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 1/2017 ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 101    Ειδικότητα :  Υδραυλικοί

2017 101

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 102    Ειδικότητα :  Ηλεκτρολόγοι

2017 102

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ : 103    Ειδικότητα : Εργάτες

2017 103