ΔΕΥΑ Κομοτηνής

4.Κατηγορία Οικισμών (και Καποδιστριακών)

Η περίοδος έκδοσης λογαριασμών των παλαιών οικισμών είναι δίμηνος, ενώ των νέων οικισμών είναι τετράμηνος

Αξία νερού

Κατανάλωση

Αξία

0-4 m3

0,36€/ m3

5-10 m3

0,45€/m3

> 11 m3

0,54€/ m3

Αξία χρήσης αποχέτευσης

Το 56% της αξίας του καταναλισκόμενου νερού

Πάγιο Ποσό

Η πάγια χρέωση ανά λογαριασμό είναι 7€