ΔΕΥΑ Κομοτηνής

1.Κατηγορία Αστική Κοινή

Κατηγορία Αστική

Η περίοδος έκδοσης λογαριασμού είναι δίμηνος.

 

Αξία νερού

Κατανάλωση

Αξία

0-10 m3

0,67€/m3

10-50 m3 1,26€/m3
50-100 m3 1,62€/m3

100 > m3

1,80€/m3

 

 

Αξία χρήσης αποχέτευσης

Το 56% της αξίας του καταναλισκομένου νερού.

Πάγιο Ποσό

Η πάγια χρέωση ανά λογαριασμό είναι 10€