ΔΕΥΑ Κομοτηνής

7.Κατηγορία Οικισμών Καλλικράτη

Η περίοδος έκδοσης λογαριασμών των παλαιών οικισμών είναι δίμηνος, ενώ των νέων οικισμών είναι τετράμηνος

Αξία νερού

Κατανάλωση

Αξία

0-200 m3

0,40€/ m3

201-300 m3

0,59€/m3

> 300 m3

0,67€/ m3

Αξία χρήσης αποχέτευσης

Το 56% της αξίας του καταναλισκόμενου νερού

Πάγιο Ποσό

Η πάγια χρέωση ανά λογαριασμό είναι 7€