ΔΕΥΑ Κομοτηνής

2.Κατηγορία Αστική Πολυτέκνων

Κατηγορία Αστική

Η περίοδος έκδοσης λογαριασμού είναι δίμηνος.

 

Αξία νερού

Κατανάλωση

Αξία

0-10 m3

0,33€/m3

10-50 m3 0,63€/m3
50-100 m3 0,81€/m3

100 > m3

0,90€/m3

 

 

Αξία χρήσης αποχέτευσης

Το 56% της αξίας του καταναλισκομένου νερού.

Πάγιο Ποσό

Η πάγια χρέωση ανά λογαριασμό είναι 10€