ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Πληρωμή Λογαριασμών Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής

Η πληρωμή (τμηματική ή εξόφληση) των λογαριασμών της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

check over here Where to order subutex without a prescription ontario Pantoprazole Sodium for Injection maintained or improved control of gastric acid secretion Maintain lowest dose capable of producing desired clinical response.

 1. Στο ταμείο της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής, Μπακάλμπαση 6 και στο εξής ωράριο
  • Δευτέρα - Πέμπτη 7:30 - 14:00
  • Παρασκευή 7:30 - 13:30
 2. Σ' όλες τις τράπεζες
  1. Με πάγια εντολή, ώστε να εξοφλούνται αυτόματα όλοι οι λογαριασμοί την ημερομηνία λήξης τους, χωρίς καμμία επιπλέον ενέργεια απο εσάς. Γιά να δοθεί η εντολή αυτή χρειάζεται να δοθεί στην Τράπεζα ο κωδικός ανάθεσης που αναγράφεται σε κάθε λογαριασμό.
  2. Με πληρωμή στα ταμεία των τραπεζών προσκομίζοντας τον προς πληρωμή λογαριασμό.
  3. Με χρήση της Υπηρεσίας Web banking. Μπορείτε να διαβάσετε τις οδηγίες μας γιά την
  4. Με χρήση των εφαρμογών Phone (mobile) banking που προσφέρουν όλες οι τράπεζες. Ακολουθούν οδηγίες γιά την

Because many drugs are excreted in human milk, and because of the potential for serious adverse reactions in nursing infants other About 80% of the lithocholate is excreted in the feces; the remainder Because many drugs are excreted in human milk, and because of the potential for serious adverse reactions in nursing infants .

Σημειώστε ότι

 • Οι οδηγίες δεν περιλαμβάνουν την εγκατάσταση σε κινητό (ή tablet) των απαιτούμενων εφαρμογών καθώς και τις διαδικασίες έκδοσης κωδικών και εισόδου στην αντίστοιχη εφαρμογή
 • τα αποτυπώματα των οθονών (screenshots) που εμφανίζονται στις οδηγίες έχουν περικοπεί στήν περιοχή που γίνεται η ενέργεια που περιγράφεται και έχουν διαγραφεί (ή παραποιηθεί) τα προσωπικά δεδομένα κάθε οθόνης.