ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Αλλαγή παροχής

Αν ο ιδιοκτήτης επιθυμεί την αλλαγή της ιδιωτικής παροχής Ύδρευσης όταν συντρέχουν σοβαροί λόγοι (διαρροή, κ.λ.π.) αυτό μπορεί να γίνει μετα΄από αίτηση και πληρωμή του κόστους κατασκευής της παροχής.