ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Διακοπή Υδροληψίας

Διακοπή υδροληψίας γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη του ακινήτου αφού προσκομίσει εξοφλημένο τον τελευταίο λογαριασμό.