ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Σύνδεση με τα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης

Οι διαδικασίες για την σύνδεση ενός ακινήτου με τα δίκτυα Ύδρευσης – Αποχέτευσης είναι:

 • Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο σε έντυπο που χορηγεί η Επιχείρηση και στην οποία αναγράφονται τα προσωπικά στοιχεία του ιδιοκτήτη, αλλά και του ακινήτου, και ταυτόχρονη κατάθεση των εξής δικαιολογητικών:
  • Αντίγραφο Οικοδομικής Άδειας.
  • Τοπογραφικό Διάγραμμα οικοπέδου.
  • Πίνακα ποσοστών συνιδιοκτησίας (πίνακας αναλογιών).
  • Σχέδιο υδραυλικής εγκατάστασης.
 • Στην συνέχεια πραγματοποιείται έλεγχος όλων αυτών των δικαιολογητικών.
 • Διενέργεια αυτοψία – ελέγχου από την Τεχνική Υπηρεσία του προς σύνδεση ακινήτου και υπολογισμός του κόστους σύνδεσης.
 • Οικονομική τακτοποίηση του Δημότη και υπογραφή του συμβολαίου υδροληψίας.
 • Πραγματοποίηση των εργασιών σύνδεσης.