ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Εσωτερικό Υδραγωγείο Δήμου Κομοτηνής

Το εσωτερικό υδραγωγείο του Δήμου Κομοτηνής αποτελεί το σύστημα διανομής του πόσιμου νερού στην πόλη και στους οικισμούς.

Οι αγωγοί διανομής διακρίνονται σε:

  • Κύριοι ή πρωτεύοντες αγωγοί. Εχουν διάμετρο Φ400-Φ280 και σκοπό έχουν να μεταφέρουν γρήγορα και σε επαρκείς ποσότητες νερό στις διάφορες απομακρυσμένες περιοχές της πόλης και των οικισμών.

  • Δευτερεύοντες αγωγοί. Εχουν διάμετρο Φ280-Φ110 και σκοπό έχουν να εξισορροπούν τις πιέσεις και τις παροχές του νερού μεταξύ των κύριων αγωγών και των γειτονικών περιοχών της πόλης και των οικισμών.

  • Τριτεύοντες αγωγοί διανομής. Εχουν διάμετρο Φ90 και σκοπό έχουν να διανέμουν το πόσιμο νερό στους καταναλωτές. Είναι οι μόνοι αγωγοί στους οποίους επιτρέπεται να υπάρχουν ιδιωτικές παροχές ύδρευσης.

Το μεγαλύτερο μέρος των αγωγών ύδρευσης είναι πλαστικοί, κατασκευασμένοι κυρίως από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) και PVC.