ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Εργαστήριο Χημικού - Μικροβιολογικού Ποιοτικού Ελέγχου ΔΕΥΑΚ

Στην ΔΕΥΑΚ λειτουργεί πλήρως οργανωμένο χημικό και μικροβιολογικό εργαστήριο για τον ποιοτικό έλεγχο νερών και λυμάτων.

Σημεία δειγματοληψίας νερών για ποιοτικό έλεγχο:

  • Επιφανειακό νερό που προορίζεται για πόσιμο.

  • Υπόγειο νερό που προορίζεται για πόσιμο.

  • Νερό πριν και μετά τα στάδια επεξεργασίας του στην Μονάδα Επεξεργασίας Νερού.

  • Νερό δικτύου διανομής πόλης και οικισμών.

Σημεία δειγματοληψίας λυμάτων για ποιοτικό έλεγχο:

  • Ανεπεξέργαστα λύματα και βοθρολύματα πριν την επεξεργασία τους στην Ε.Ε.Λ.

  • Λύματα πριν και μετά από τα στάδια επεξεργασίας στην Ε.Ε.Λ.

  • Επεξεργασμένα λύματα απορροής στον αποδέκτη.

  • Νερό αποδέκτη ανάντι και κατάντι του σημείου εκβολής των επεξεργασμένων λυμάτων.

Το χημικό εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με όργανα αναλυτικής χημείας και συσκευές ενόργανης ανάλυσης όπως πεχάμετρο, αγωγιμόμετρο, θολόμετρο, φασματόφωτομετρο ορατού, BODμετρο, CODμετρο, ζυγός, μικροσκόπιο, φούρνος, επωαστήρες, συσκευή μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου, συσκευή ατομικής απορρόφησης, συσκευή ιοντικής χρωματογραφίας και συσκευή αέριας χρωματογραφίας.

Το μικροβιολογικό εργαστήριο είναι εξοπλισμένο με επωαστικούς κλιβάνους, απαγωγό – θάλαμο νηματικής ροής, ζυγό, συσκευή διήθησης με αντλία, μαγνητικό-αναδευτήρα, μετρητή αποικιών, υδατόλουτρο και ψυγείο συντήρησης.

Σκοπός των χημικών αναλύσεων και μικροβιολογικών εξετάσεων είναι να παρέχεται ασφαλές και υγιεινό νερό στους δημότες.