ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Συγκρότηση Υπηρεσιών Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Κομοτηνής, συγκροτείται από τις παρακάτω Υπηρεσίες:

 • Γενική Διεύθυνση
 • Τεχνική Υπηρεσία
 • Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία

Τα διαδοχικά Διοικητικά επίπεδα της οργανωτικής διάρθρωσης της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. είναι:

 • Διεύθυνση
 • Υπηρεσία
 • Τμήμα
 • Γραφείο / Συνεργείο

Οι αντίστοιχοι υπεύθυνοι των παρακάτω διοικητικών επιπέδων ονομάζονται:

 • Γενικός Διευθυντής
 • Διευθυντής Υπηρεσίας
 • Προϊστάμενος Τμήματος
 • Υπεύθυνος Γραφείου ή Συνεργείου