ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Η Διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α.Κ.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κομοτηνής (Δ.Ε.Υ.Α.Κ.), διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται από έξι (6) Δημοτικούς Συμβούλους, έναν (1) εκπρόσωπο του Ιατρικού Συλλόγου Κομοτηνής, έναν (1) Δημότη γνώστη θεμάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης και έναν (1) εκπρόσωπο των εργαζομένων της Επιχείρησης και ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής.

Η σύνθεση του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής:

  • Καρασταύρου Δημήτριος, Πρόεδρος
  • Τσακιρίδης Ευστράτος, Αντιπρόεδρος
  • Πολιτειάδης Δημήτριος, Μέλος
  • Λεβέντ Ισμαήλ, Μέλος
  • Ζαφειρίδης Γεώργιος, Μέλος
  • Ζαπανδιώτης Απόστολος, Μέλος
  • Σιμπέλ Ογλού Μουσταφά, Μέλος
  • Ρωσσίδης Νικόλαος, Μέλος
  • Κωνσταντίνου ΗλίαςΜέλος