ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Παρακαλώ πατήστε τον κάτωθι σύνδεσμο

https://drive.google.com/file/d/1_qnwUPuZHSwRGTqDpOp2hk8urVMKmd0m/view?usp=sharing