Φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση λυματολάσπης Βιολογικού Καθαρισμού σε αδειοδοτημένες αγροτικές εκτάσεις ετών 2022-2024

Φόρτωση, μεταφορά και διάστρωση λυματολάσπης Βιολογικού Καθαρισμού σε αδειοδοτημένες αγροτικές εκτάσεις ετών 2022-2024

Download Pdf  

ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Δημοτική Επιχείρηση
Υδρευσης-Αποχεύτεσης
Κομοτηνής

Μπακάλμπαση 6, 69100, Κομοτηνή
Τηλ. 2531032981
FAX 2531033244
Email : pelates@deyakom.gr

Δήμος Κομοτηνής

Δήμος Κομοτηνήςkomotini logo

logo_white.png