ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει αναρτηθει ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός στη σελίδα promitheus.gov.gr με ΑΑ 182032 και μπορείτε να των δείτε πατώντας εδώ

ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Δημοτική Επιχείρηση
Υδρευσης-Αποχεύτεσης
Κομοτηνής

Μπακάλμπαση 6, 69100, Κομοτηνή
Τηλ. 2531032981
FAX 2531033244
Email : pelates@deyakom.gr

Δήμος Κομοτηνής

Δήμος Κομοτηνήςkomotini logo

logo_white.png