Εκσυγχρονισμός ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων Κομοτηνής

Yπόδειγμα Διακήρυξης για Συμβάσεις Προμηθειών
με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Download Pdf  word

 

ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Δημοτική Επιχείρηση
Υδρευσης-Αποχεύτεσης
Κομοτηνής

Μπακάλμπαση 6, 69100, Κομοτηνή
Τηλ. 2531032981
FAX 2531033244
Email : pelates@deyakom.gr

Δήμος Κομοτηνής

Δήμος Κομοτηνήςkomotini logo

logo_white.png