ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Διακηρύξεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΦΟΡΤΙΩΝ
Σύμβουλος υποστήριξης συγχρηματοδοτούμενων πράξεων της Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής για τη χρονική περίοδο 2017 – 2018
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ Δ.Ε.Υ.Α. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΛΩΡΙΟΥ-ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ-ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
Παροχή υπηρεσιών 2 Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων Π.Ε. Χημικών
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ "ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ, ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΑΡΩΓΗΣ, ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ"
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για το έργο «Ασφαλιστική Κάλυψη όλων των Υπηρεσιακών Οχημάτων – Μηχανημάτων Έργου και Μοτοποδηλάτων της ΔΕΥΑΚ»
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (ΘΕΡΙΝΑ 2015)
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ: Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου στη Δ.Ε.Υ.Α. Κομοτηνής