ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Διακηρύξεις

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ.
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 2017
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ (2)
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΩΝ Δ. ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 2017
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΔΡΟΜΑΣΤΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017
ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018
ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΡΧΕΙΟ XML
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ -ΘΕΡΙΝΑ 2017