ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Διακηρύξεις

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2018-2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΜΙΣΘΩΣΗ 3 ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019
Ασφαλιστική κάλυψη υπηρεσιακών οχημάτων/μηχανημάτων έργου και μοτοποδηλάτων
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "INTERREG GREECE-BULGARIA-WATER RESCUE"
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
Παροχή υπηρεσιών δύο (2) Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων ΠΕ Χημικών για την λειτουργία Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου ΔΕΥΑ Κομοτηνής, έτους 2018
Παροχή υπηρεσιών δύο (2) Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων ΠΕ Χημικών για την λειτουργία Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου ΔΕΥΑ Κομοτηνής, έτους 2018