ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Ανάδειξη μελών Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμού

ΤΜΗΜΑ              : ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ                                      ΚΟΜΟΤΗΝΗ  25/1/2012

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  : Γεωργιάδου Ελ.                                              ΑΡ.ΠΡΩΤ. 330

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Την Παρασκευή 27/1/2012 και ώρα 10:30 π.μ., στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας της Δ.Ε.Υ.Α.Κομοτηνής, θα διεξαχθεί η κλήρωση για την ανάδειξη των μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού των έργων:

1. Ύδρευση Δήμου Κομοτηνής – Αναβάθμιση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης οικισμών – Τομέας Α.

2. Ύδρευση Δήμου Κομοτηνής – Αναβάθμιση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης οικισμών – Τομέας Β.

3. Ύδρευση Δήμου Κομοτηνής – Αναβάθμιση Εσωτερικών Δικτύων Ύδρευσης περιοχών Σταθμού, Ρέμβης και ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ πόλης Κομοτηνής,

κατά τα προβλεπόμενα της αρ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/11 (ΦΕΚ 2540 Β΄/7-11-2011) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

Τ.Υ. ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

ΓΕΩΛΟΓΟΣ