ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΤΟΥΣ 2020