ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “WATERRESCUE” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ