ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ, ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΛ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΥ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΕΛ"

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Η/Μ/ ΕΡΓΩΝ : https://drive.google.com/open?id=1VCWyjw7cy-XKOjBfl15m7xobla6SuMUe