ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Κατόπιν ερωτημάτων που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, σας ενημερώνουμε ότι η οικονομική προσφορά για τον διαγωνισμό του έργου με τίτλο  "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ, ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ" με ημερομηνία διαγωνισμού 05/09/2017 για να γίνει δεκτή πρέπει να παραλαμβάνεται από την τεχνική υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Κομοτηνής υπογεγραμμένη και σφραγισμένη με αντίτιμο 20 ευρώ. Η οικονομική προσφορά που υπάρχει στην ιστοσελίδα αποτελεί σχέδιο και σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την γνήσια οικονομική προσφορά που θα καταταθεί στην υπηρεσία.