ΔΕΥΑ Κομοτηνής

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΑΡΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ-ΑΡΧΕΙΟ XML

https://drive.google.com/open?id=0BzuzJZOmG4fFSkJLN2xtTDlicm8