ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Διακηρύξεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ” ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “WATERRESCUE” ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ INTERREG ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ 2018-2019
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ 2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΜΙΣΘΩΣΗ 3 ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΩΝ ΕΚΣΚΑΦΕΩΝ ΦΟΡΤΩΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2018-2019
Ασφαλιστική κάλυψη υπηρεσιακών οχημάτων/μηχανημάτων έργου και μοτοποδηλάτων
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ "INTERREG GREECE-BULGARIA-WATER RESCUE"
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΛΩΡΙΟΥ ΠΟΛΥΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΗ ΚΡΟΚΙΔΩΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2018
Παροχή υπηρεσιών δύο (2) Ειδικών Επιστημονικών Συμβούλων ΠΕ Χημικών για την λειτουργία Διαπιστευμένου Εργαστηρίου Ποιοτικού Ελέγχου ΔΕΥΑ Κομοτηνής, έτους 2018