ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Κατηγορία Κοινή Αστική

Κατηγορία Αστική

Η περίοδος έκδοσης λογαριασμού είναι δίμηνος.

 

Αξία νερού

Κατανάλωση

Αξία

0-10 m3

0,37€/m3

10-50 m3 0,70€/m3
50-100 m3 0,90€/m3

100 > m3

1,00€/m3

Αξία χρήσης αποχέτευσης

Το 100% της αξίας του καταναλισκομένου νερού.

Πάγιο Ποσό

Η πάγια χρέωση ανά λογαριασμό είναι 10€