ΔΕΥΑ Κομοτηνής

Καλωσορίσατε

 Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε να ενημερωθείτε για:

  • Τα γενικά στοιχεία της Επιχείρησης και την οργανωτική της δομή
  • Την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική
  • Τις διαδικασίες για την σύνδεση με τα δίκτυά μας η την διακοπή της
  • Την εξέλιξη των έργων μας που είναι ενταγμένα στα προγράμματα
    ΕΣΠΑ       TRITSIS

καθώς και να επικοινωνήσετε μαζί μας για να

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Χρήσιμοι σύνδεσμοι